Privacy policy - Pollet
ideal for websites and magazines layouts

Pollet SA/NV en Pollet France SAS hanteren volgende privacy policy.

Privacygaranties

Wij respecteren uw privacy en doen al het mogelijke om uw persoonsgegevens te beschermen zoals bepaald door de privacywetgeving, en meer bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. In onze privacy policy verduidelijken we dan ook de door ons verzamelde informatie en op welke manier deze door ons gebruikt wordt.

Goedkeuring

Door gebruikt te maken van de informatie en diensten op www.pollet.eu stemt u in met onze privacy policy en met de daaruit voortvloeiende voorwaarden.

Op welke manier verzamelen we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren vrezamelen:

 • Tijdens contacten, bijvoorbeeld op beurzen of andere evenementen: de gegevens van een visitekaartje of gegevens die mondeling in ons intern systeem worden verwerkt.
 • Tijdens uw bezoek aan onze website en wanneer u een contactformulier invult: de door u ingevoerde gegevens worden verwerkt in ons intern systeem.
 • Bij de totstandkoming van een facturatierelatie.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens gebruikt?

Wij verzamelen volgende gegevens over u en gebruiken ze voor volgende doeleinden:

Persoonsgegevens Doeleinden
Uw login- en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, mailadres of andere gegevens) Marketing klantenadministratie, bijvoorbeeld commerciële direct mails, telefonische oproepen enz.
Uw IP-adres en uw surfgedrag op de website Om onze dienstverlening en de kwaliteit ervan te verbeteren voor een betere ervaring op onze website

Uw login- en contactgegevens worden verwerkt voor:

 • Klantenadministratie, waarvoor we rekenen op de uitvoering van onze overeenkomst en/of uw bestellingen.
 • De juiste uitvoering van overeenkomsten op het vlak van de levering bij de klant, waarbij we vaak contact dienen op te nemen met bepaalde personen voor informatie betreffende de leveringen.
 • Direct e-marketing (direct mail). We geven mee dat u het recht hebt om uw goedkeuring hiervoor op elk moment in te trekken. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@pollet.eu of door ons contactformulier in te vullen op www.pollet.eu en aan te geven dat u uw goedkeuring wenst in te trekken. Bij ontvangst van een reclameboodschap kunt u zich uitschrijven via de daartoe bestemde link in de mail.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van de hierboven vermelde doeleinden delen we soms uw persoonlijke gegevens met derden. Het kan daarbij gaan om dienstverleners met wie we samenwerken (bijvoorbeeld transportfirma’s).

Wanneer we uw persoonsgegevens delen met derden, waken we erover dat daarbij de gepaste maatregelen worden toegepast (beperkingen van het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen op het vlak van de bescherming van uw persoonsgegevens).

Op welke manier beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen administratieve, technische en organisatorische maatregelen om een voldoende hoog veiligheidsniveau te garanderen. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen elke vorm van vernietiging, verlies, wijziging of onrechtmatige verspreiding, alsook tegen elke ongeoorloofde toegang tot de doorgestuurde, opgeslagen of op andere manieren verwerkte gegevens.

Daarnaast doen we al het mogelijke om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens steeds correct en up-to-date zijn. Om die reden vragen we u om ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld van uw contactgegevens) of van andere persoonlijke gegevens die u in het kader van onze samenwerking doorgaf.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 5 jaar na het einde van de zakelijke relatie. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. De verwijdering zal binnen maximaal een maand plaatsvinden.

Over welke rechten beschikt u en hoe kunt u deze laten gelden?

U hebt het recht:

 • om op de hoogte te blijven en om uw gegevens in te kijken
 • om uw persoonsgegevens te laten aanpassen
 • om uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • om een beperking te verkrijgen van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaarformaat te ontvangen en deze door te (laten) sturen naar een andere gegevensbeheerder.

Ten slotte beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of via de Europese Commissie rond de verwerking van uw persoonsgegevens door onze onderneming.

Vragen ?

Indien u meer info wenst of vragen hebt over de privacy policy van Pollet SA/NV, Pollet France SAS en meer bepaald over de site www.pollet.eu, dan kunt u ons per e-mail contacteren. Ons mailadres is info@pollet.eu.

Pollet Belgique

Industriezone Doornik West
Rue de la Grande Couture 20
7501 Doornik

Pollet France

Boulevard de la Liberté 130
59000 Rijsel