Professionele probiotische reinigers - Pollet
IMG_5390

De toegevoegde waarde van probiotica voor professionele reiniging

De probiotische reinigers van Pollet koppelen de natuurlijke positieve effecten van probiotica, levende micro-organismen met gunstige eigenschappen, aan de effecten van het reinigen met een traditioneel reinigingsmiddel.

Door te reinigen met probiotische detergenten, zonder uw gebruikelijke methode te veranderen, brengt u miljoenen nuttige bacteriën aan op uw vloeren en oppervlakken. Eenmaal aangebracht op de oppervlakken, gaan de probiotische bacteriën een ontwaakfase in en beginnen ze hun voordelen te produceren.

shutterstock_99392627

Zelfde methode, met de extra voordelen van probiotica

1

Reinig uw oppervlakken volgens uw gebruikelijke methode. Vervang simpelweg uw klassieke reinigingsmiddelen door probiotische reinigingsmiddelen!

bactérie

2

De nuttige bacteriën in de producten gaan in een ontwakingsfase. Ze vermenigvuldigen zich op uw vloeren en oppervlakken en produceren enzymen.

3

Probiotica produceren hun nuttige effecten minstens 14 dagen lang, doordat ze oppervlakken bedekken en zich voeden met organisch vuil.

Probiotics by Pollet

Via het charter “Probiotics BY POLLET” verbinden wij ons ertoe u kwaliteitsproducten aan te bieden waarin probiotica een echte toegevoegde waarde hebben en waarvan de effecten zijn aangetoond door een strenge en innovatieve wetenschappelijke aanpak.

Ons assortiment probiotische reinigers

Pollet heeft zijn probiotica geselecteerd op basis van hun vermogen om oplossingen te bieden voor de behoeften van schoonmaakprofessionals: het verbeteren van hygiëne en netheid in de gezondheids- en zorgsector, het oplossen van geurproblemen of het reinigen van hardnekkige vetvlekken.

Probiotische reinigers en regelgeving

Probiotische reinigingsmiddelen behoren tot de categorie wasmiddelen.

Er is momenteel geen specifieke regelgeving voor probiotische wasmiddelen. De Europese Commissie heeft op 28/04/23 een wetgevingsvoorstel gepubliceerd om de Detergentenverordening te herzien. Een van de doelen is het stimuleren van de verkoop van innovatieve en veilige producten, waaronder producten gebaseerd op micro-organismen.

Strikte veiligheidscriteria

Bij de selectie van bacteriestammen zorgt Pollet ervoor dat er geen risico is voor mens of milieu. Onze probiotica voldoen aan de volgende veiligheidscriteria:

 • Identificatie van alle opzettelijk toegevoegde micro-organismen
 • Stammen die behoren tot risicogroep 1 en de QPS-lijst (gekwalificeerd vermoeden van veiligheid)
 • Afwezigheid van pathogene contaminanten
 • Afwezigheid van GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen)
 • Vatbaarheid van stammen voor de vijf hoofdklassen antibiotica

Producten die mens en milieu respecteren

Pollet probiotische reinigingsmiddelen zijn ook :

 • Zonder gevarenpictogram
 • Zonder hinderlijke OEL’s (grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling)
 • Zonder hormoonontregelaars

De reinigingsmiddelen van het PolVita-gamma en een deel van het PolBio-gamma hebben het Ecologo ecologisch certificaat gekregen, dat certificeert dat deze producten kwalitatieve reinigingsproducten zijn die de planeet respecteren.

Veelgestelde vragen

 • Welke bacteriën worden gebruikt in probiotische reinigers?
  De gebruikte stammen zijn van het type Bacillus. Dit zijn bacteriën die van nature in het milieu voorkomen en geen genetische modificatie hebben ondergaan.
 • Zijn de bacteriën gevaarlijk voor mens of dier?
  Deze bacteriën behoren tot Klasse 1 volgens de Europese classificatie van pathogenen. Het gaat dus om bacteriën die geen ziektes kunnen verwekken bij mensen of dieren.
 • Zijn de probiotische bacteriën gevoelig voor desinfecterende middelen?
  De probiotische bacteriën zijn gevoelig voor alle gangbare desinfecterende middelen. Na het gebruik van zo’n desinfecterend middel verdwijnt het beschermende effect.
 • Zijn de probiotische bacteriën gevoelig voor antibiotica?
  Er werd getest of de producten gevoelig zijn voor de 5 voornaamste klassen van antibiotica en de resultaten waren positief. Alle stammen die we gebruiken zijn daarom gevoelig voor antibiotica.
 • Wat gebeurt er als ik probiotische bacteriën inneem?
  De bacteriën gebruikt door Pollet zijn onschadelijk voor de mens en gecertificeerd door de EFSA (European Food Safety Authority). Wanneer zich echter een ongeluk voordoet, moet u altijd, net zoals bij andere detergenten, de veiligheidsgegevens van het product raadplegen (beschikbaar op onze website www.pollet.eu of via de QR-codes op de etiketten van onze producten).
 • Waarom zijn de probiotische producten niet van levensmiddelenkwaliteit?
  Alle producten op basis van bacteriën, en dus ook de probiotische producten, zijn ongeschikt voor gebruik op plaatsen waar voedsel wordt bereid (keuken). Er bestaan daarentegen geen tegenaanwijzingen voor het reinigen van oppervlakken in ruimtes waar voedsel wordt geconsumeerd (kantine, refter, eetzaal) aangezien er geen rechtstreeks contact tussen de oppervlakken en het geconsumeerde voedsel plaatsvindt.
 • Zijn de probiotische producten stabiel?
  De probiotische producten zijn stabiel. Dat wil zeggen dat er zich in de flessen geen faseverschuiving noch vlokvorming zal voordoen als gevolg van de aanwezigheid en de activiteit van bacteriën. Toch kan er door de hoge concentratie aan bacteriën een kleine hoeveelheid bezinksel zichtbaar zijn. Pollet geeft blijk van zijn meesterschap in de biotechnologie doordat het de bacteriën in het geconcentreerde product in slaapmodus kan houden en ze pas actief laat worden op de juiste plaats en op het juiste ogenblik.
 • Wat is de levensduur van het pure product en van de verdunde oplossing?
  Het product blijft bruikbaar 12 tot 24 maanden na de productiedatum in normale opslagomstandigheden (droog, uit het licht en op kamertemperatuur tussen 15°C en 25°C). De verdunde oplossing blijft bruikbaar tot 2 weken na de verdunning bij bewaring op kamertemperatuur.

Praat met een van onze experts

Interesse in professionele probiotische reiniging? Laat uw contactgegevens achter en een van onze adviseurs zal contact met u nemen.