Innoverende reinigingsoplossingen - Pollet
Onze innovaties
a female research scientist is analysing a sample on her microscope in a microbiology lab .  the lab is brightly lit with natural light . Blurred glassware at side of frame provides copy space .

Onderzoek ten dienste van de reiniging

Innovatie ligt aan de basis van onze strategie. Hierdoor kan de schoonmaakwereld zich op duurzame wijze ontwikkelen en inspelen op de veranderende behoeften van de gebruikers. Daarom luisteren wij voortdurend naar onze gebruikers.

Pollet is altijd sterk gericht geweest op innovatie. Dankzij die voortdurende innovatie is Pollet blijven evolueren sinds zijn oprichting in 1763.

Durven vernieuwen zit dus verankerd in onze dagelijkse gang van zaken. Hier zijn een paar voorbeelden:

Om deze innovatiecultuur te laten voortbestaan, werken onze scheikundige ingenieurs en doctor in de microbiologie nauw samen met talrijke onderzoekscentra in België, Frankrijk en de VS, en ook met Belgische universiteiten.

Dankzij deze dynamiek hebben we sinds 2016 drie patenten aangevraagd en drie innovatieprijzen gewonnen in België en Frankrijk. En we zijn niet van plan om het daarbij te laten. Er zitten nog tal van bijzonder innoverende projecten in de pijplijn.