PolVita - Pollet
PolVita

De probiotische reiniging die beschermt

Pollet heeft PolVita probiotische reinigers ontwikkeld om te beantwoorden aan de behoeften en problemen van de gezondheids- en zorgsector: een schone, veilige en gastvrije omgeving bieden aan de mensen die er zorg ontvangen, werken of wonen en de gezondheid en het welzijn van patiënten en verzorgers bevorderen door de reiniging en milieuhygiëne.

De 3 voordelen van PolVita probiotica

Dankzij de natuurlijke eigenschappen van probiotica bieden de reinigers in het PolVita-assortiment 3 belangrijke voordelen voor de gezondheids- en zorgsector.

 

De beschermende microflora

La microflore protectrice PolVita

Zodra PolVita probiotica op oppervlakken worden aangebracht, vermenigvuldigen ze zich snel en vormen een barrière via een fenomeen van competitie/uitsluiting. Ze helpen een schone, veilige en gastvrije omgeving te bieden die het welzijn bevordert en de milieuhygiëne helpt verbeteren.

De bestrijding van geuren

PolVita probiotica vernietigen de bron van onaangename geuren. Het parfum dat in de producten wordt gebruikt, zorgt ook voor een fris gevoel na het reinigen. Door onaangename geuren op lange termijn te vernietigen, dragen ze bij tot het comfort en het imago van vestigingen.

Decontinue afbraak van vuil

PolVita probiotica produceren enzymen die het vuil continu afbreken gedurende minstens 14 dagen. Ze reinigen oppervlakken grondig met een zichtbaar, langdurig effect en een gevoel van reinheid dat vertrouwen inboezemt.

Wilt u de voordelen van probiotische reiniging ervaren?

De Polvita-producten

“Het gebruik van probiotica op oppervlakken in instellingen is een interessante aanpak, omdat […] probiotica op de lange termijn een stabiel microbioom vormen, terwijl desinfectie slechts een kortstondig succes oplevert.”

ecologo-transparent

Ecologisch en veilig

Producten in het PolVita-assortiment hebben het Ecologo-certificaat gekregen, dat aangeeft dat deze producten kwalitatieve reinigingsproducten zijn die onze planeet respecteren.

De producten in het PolVita-assortiment zijn ook:

 • Zonder gevarenpictogram
 • Zonder hinderlijke OEL’s
 • Zonder hormoonontregelaars

Probiotics by Pollet

Via het charter “Probiotics BY POLLET” verbinden wij ons ertoe u kwaliteitsproducten aan te bieden waarin probiotica een echte toegevoegde waarde hebben en waarvan de effecten zijn aangetoond door een strenge en innovatieve wetenschappelijke aanpak.

Physiotherapist working with patient in clinic

Uw werkmethoden blijven ongewijzigd!

nettoyants_sols

Vervang gewoon uw traditionele reinigingsmiddelen door beschermende probiotische reinigingsmiddelen.

nettoyants_surfaces

Reinig uw oppervlakken volgens uw gebruikelijke protocol.

Icone_Responsabilité sociétale

De nuttige bacteriën in de producten gaan hun ontwakingsfase in en beginnen hun heilzame werking te produceren.

Veelgestelde vragen

 • Hoe werken de PolVita-producten?
  De PolVita-producten bevatten:
  – Milieuvriendelijke oppervlakteactieve stoffen die onmiddellijk inwerken op het vuil door het te verplaatsen,
  – Beschermende probiotica die het vuil afbreken en verteren, een natuurlijke beschermende microflora aanbrengen, slechte geurtjes te lijf gaan en een zelfreinigend effect hebben.
 • Hoe werkt de beschermende microflora die tot stand wordt gebracht door de PolVita-producten?
  Door te reinigen met het PolVita-assortiment brengt u miljoenen gunstige bacteriën op uw oppervlakken. Deze zullen zich snel vermenigvuldigen en een natuurlijke barrière vormen op de oppervlakken: dit wordt de natuurlijke beschermende microflora genoemd.
  Om zich te ontwikkelen voeden bacteriën zich met het organische materiaal dat op oppervlakken aanwezig is. PolVita-probiotica zullen daarom concurreren met andere bacteriën om zich meester te maken van de voedingsstoffen die aanwezig zijn en het oppervlak te koloniseren door zich te vermenigvuldigen.
 • Hoelang duurt het beschermende effect?
  De stabiliteit van PolVita-bacteriën op oppervlakken is gedurende minstens 14 dagen aangetoond door contactplaten gedurende 24 uur bij 37°C te incuberen.
 • Zijn de PolVita-producten desinfecterende middelen?
  De PolVita-producten zijn geen desinfecterende middelen (biociden) en reageren negatief op de bacteriedodende testen volgens de norm EN1040.
 • Bevatten de PolVita-producten hormoonverstorende stoffen?
  De PolVita-producten bevatten geen stoffen die het hormoonstelsel verstoren. Wij kunnen u hiervoor op eenvoudig verzoek een attest van het laboratorium bezorgen.
 • Bevatten de PolVita-producten VOS/GWBB’s?
  De PolVita-producten bevatten geen schadelijke GWBB’s (Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling) zoals vastgelegd in de Europese, Belgische en Franse wetgeving. De hoeveelheid VOS (Vluchtige Organische Stoffen) wordt sterk beperkt door de normen opgelegd door het Ecologo label.
 • Zijn de bacteriën van PolVita gevoelig voor desinfecterende middelen?
  De beschermende probiotische producten van PolVita zijn gevoelig voor alle gangbare desinfecterende middelen. Na het gebruik van zo’n desinfecterend middel verdwijnt het beschermende effect.
 • Zijn de bacteriën van PolVita gevoelig voor antibiotica?
  Er werd getest of de producten gevoelig zijn voor de 5 voornaamste klassen van antibiotica en de resultaten waren positief. Alle producten van het gamma PolVita zijn dus gevoelig voor antibiotica.
 • Zijn er risico’s verbonden aan de inademing van de probiotische producten van PolVita?
  Er is geen enkel risico op inademing aangezien de partikels die worden gegenereerd door de elektrostatische verstuiver en door de klassieke spray te groot zijn om de luchtwegen van de mens te kunnen binnendringen.
 • Wat is de gebruiksfrequentie van de PolVita-producten?
  De PolVita-producten worden op dezelfde manier gebruikt als traditionele detergenten. Klassieke reinigingsproducten worden gewoon vervangen door de beschermende probiotische reinigingsmiddelen.
 • Wat verandert er met PolVita aan mijn schoonmaakprotocol?
  Er verandert niets. De reinigingsmethoden en de reinigingsfrequenties blijven ongewijzigd, evenals de desinfecteringscycli en de opknapbeurten.
 • Kunnen de PolVita-producten gebruikt worden in combinatie met stoomdesinfectie?
  Ja, de beschermende probiotische producten van PolVita kunnen worden gebruikt na een stoomdesinfectie.
 • Waarom hebben de PolVita-producten geen Ecocert-certificaat?
  We kozen voor Ecologo omdat dit label een pionier is op het vlak van probiotische producten, en vooral omdat Ecologo zeer strikt is wat betreft de doeltreffendheid van reinigingsproducten. Eerst moet het product zijn reinigingsdoeltreffendheid aantonen, en pas daarna zal Ecologo de ecologische kwaliteit van het product testen.
 • Waarom zijn de PolVita-producten niet door het Europese Ecolabel gecertificeerd?
  Het Europese Ecolabel verbiedt de verstuiving van producten die micro-organismen (bacteriën) bevatten, maar een verstuiver maakt het makkelijker om oppervlakken en sanitair te reinigen. Er bestaat dan ook geen twijfel over dat de PolVita-producten zowel zeer doeltreffend als milieuvriendelijk zijn, wat door het Ecologo-label wordt aangetoond

Een test aanvragen

Geïnteresseerd in PolVita probiotische reinigers? Laat uw contactgegevens achter. Een van onze adviseurs zal contact met u opnemen om een test af te spreken.