Biocidenverordening: nieuwe stap voor ontsmettingsmiddelen - Pollet
Young female scientist using laptop and microscope in laboratory.

1 februari 2024 markeert een nieuwe mijlpaal in het tijdschema van de Biocidenverordening (BPR) met de implementatie voor een nieuwe werkzame stof (DDAC) en de vereiste voor markttoelating voor producten die deze stof gebruiken. Pollet volgt dit tijdschema op de voet en past als gevolg hiervan zijn hele assortiment ontsmettingsmiddelen aan.

Het impact van de BPR op desinfectiemiddelen

De biocidenverordening (EU-verordening nr. 528/2012) is bedoeld om de veiligheid en werkzaamheid van deze producten binnen de Europese Unie (EU) te waarborgen. De verordening is met name van invloed op desinfecterende middelen, ongeacht of deze bedoeld zijn voor menselijke hygiëne (productsoort 1 of PT1), desinfecterende middelen voor niet-voedingsoppervlakten (PT2) en desinfecterende middelen voor voedingsoppervlakten (PT4).

Het BPR-implementatieproces begint met de beoordeling en goedkeuring van werkzame stoffen. Fabrikanten van biociden moeten vervolgens voldoen aan de goedkeuringscriteria voor hun formuleringen en hun producten registreren bij de bevoegde autoriteiten. Dit is een langdurig proces en elke fase kan meerdere jaren in beslag nemen.

Op 1 februari komt er een werkzame stof op ammoniumbasis onder de BPR-regelgeving: didecyldimethylammoniumchloride of DDAC voor gebruik in PT1 (menselijke hygiëne) en PT2 (non-food oppervlakken). Deze was al eind 2022 van kracht geworden voor PT4 (voedseloppervlakken). Deze omschakeling zal een directe impact hebben op het assortiment ontsmettingsmiddelen van Pollet.

De invoering van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) vereist een grote expertise van de regelgeving, evenals van de administratieve procedures en vraagt ook grote investeringen. Ons R&D laboratorium is volledig vertrouwd met dit onderwerp en volgt constant de ontwikkelingen van de biocide regelgeving.

Floor care and cleaning services with washing mop in sterile factory or clean hospital

Pollet past zijn ontsmettingsmiddelen aan en beperkt de impact op zijn klanten

Pollet heeft grote investeringen gedaan om zich op deze fase voor te bereiden en zijn klanten kwaliteitsvolle oplossingen te blijven aanbieden. We hebben onze formules van ontsmettingsmiddelen herzien, zowel voor Pollet-merkproducten als voor distributeur-merkproducten, en hebben een volledig assortiment ontsmettingsmiddelen ontwikkeld dat voldoet aan de regelgeving en een langetermijnvisie heeft.

De BPR-kalender in 2024

Concreet zal de omschakeling voor producten op basis van DDAC in de volgende fasen plaatsvinden:

  • Vanaf 1 februari 2024 kunnen we geen ontsmettingsmiddelen meer produceren op basis van de oude formules. U kunt echter nog wel bestaande voorraden kopen en verkopen.
  • Uiterlijk vanaf 1 augustus 2024 kunnen de oude formuleringen niet meer op de markt worden gebracht. Voorraden die nog bij eindklanten liggen, mogen nog wel worden gebruikt.
  • Vanaf 31 januari 2025 mogen de oude formuleringen niet meer gebruikt worden.

Pollet doet de investeringen en het werk dat nodig is om te garanderen dat wij deze regelgeving beheersen en om vergunningen voor het in de handel brengen te kunnen aanvragen, zodat wij u desinfectiemiddelen met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding kunnen blijven aanbieden.

Meer weten over onze ontsmettingsmiddelen

Wilt u meer weten over onze desinfectieoplossingen? Of wilt u advies over hoe u de hygiëne in uw bedrijf kunt verbeteren? Onze experts beantwoorden al uw vragen.