Veelgestelde vragen - Pollet
light-bulb-984551

Definities

 • Wat is het verschil tussen enzymatische producten en bacteriologische producten?
  Bacteriën zijn levende cellen en enzymen zijn natuurlijke proteïnen die 100% biologisch afbreekbaar zijn. Bacteriën kunnen zich vermenigvuldigen, enzymen produceren en het vuil, dat eerder door de enzymen werd afgebroken, verteren.

Samenstelling van de producten

 • Welke bacteriën worden gebruikt in PolVita?
  De stammen die gebruikt worden in het PolVita-gamma zijn afkomstig uit de natuur en werden geïsoleerd tijdens een onderzoek dat werd uitgevoerd in samenwerking met de universiteit van Luik. Het gaat om natuurlijke stammen die geen enkele genetische wijziging hebben ondergaan en beschermende eigenschappen hebben.
 • Zijn de bacteriën gevaarlijk voor mens of dier?
  Deze bacteriën behoren tot Klasse 1 volgens de Europese classificatie van pathogenen. Het gaat dus om bacteriën die geen ziektes kunnen verwekken bij mensen of dieren.
 • In welke concentratie zijn de bacteriën aanwezig in de PolVita-producten?
  In een fles van 1 liter: meer dan 80 miljard probiotische bacteriën. In een dosis van 20 ml voor een verstuiver of een emmer van 5 liter: 1,5 miljard probiotische bacteriën.
 • Zijn de PolVita-producten desinfecterende middelen?
  De PolVita-producten zijn geen desinfecterende middelen (biociden) en reageren negatief op de bacteriedodende testen volgens de norm EN1040.
 • Bevatten de PolVita-producten hormoonverstorende stoffen?
  De PolVita-producten bevatten geen stoffen die het hormoonstelsel verstoren. Wij kunnen u hiervoor op eenvoudig verzoek een attest van het laboratorium bezorgen.

Werking

 • Hoe werken de PolVita-producten?
  De PolVita-producten bevatten:
  – Milieuvriendelijke oppervlakteactieve stoffen die onmiddellijk inwerken op het vuil door het te verplaatsen,
  – Beschermende probiotica die het vuil afbreken en verteren, een natuurlijke beschermende microflora aanbrengen, slechte geurtjes te lijf gaan en een zelfreinigend effect hebben.
 • Hoe werkt de beschermende microflora die tot stand wordt gebracht door de PolVita-producten?
  Door te reinigen met het PolVita-assortiment brengt u miljoenen gunstige bacteriën op uw oppervlakken. Deze zullen zich snel vermenigvuldigen en een natuurlijke barrière vormen op de oppervlakken: dit wordt de natuurlijke beschermende microflora genoemd.
  Om zich te ontwikkelen voeden bacteriën zich met het organische materiaal dat op oppervlakken aanwezig is. PolVita-probiotica zullen daarom concurreren met andere bacteriën om zich meester te maken van de voedingsstoffen die aanwezig zijn en het oppervlak te koloniseren door zich te vermenigvuldigen.
 • Hoelang duurt het beschermende effect?
  De stabiliteit van PolVita-bacteriën op oppervlakken is gedurende minstens 14 dagen aangetoond door contactplaten gedurende 24 uur bij 37°C te incuberen.

Veiligheid

 • Zijn de bacteriën van PolVita gevoelig voor desinfecterende middelen?
  De beschermende probiotische producten van PolVita zijn gevoelig voor alle gangbare desinfecterende middelen. Na het gebruik van zo’n desinfecterend middel verdwijnt het beschermende effect.
 • Zijn de bacteriën van PolVita gevoelig voor antibiotica?
  Er werd getest of de producten gevoelig zijn voor de 5 voornaamste klassen van antibiotica en de resultaten waren positief. Alle producten van het gamma PolVita zijn dus gevoelig voor antibiotica.
 • Zijn er risico’s verbonden aan de inademing van de probiotische producten van PolVita?
  Er is geen enkel risico op inademing aangezien de partikels die worden gegenereerd door de elektrostatische verstuiver en door de klassieke spray te groot zijn om de luchtwegen van de mens te kunnen binnendringen.
 • Bevatten de PolVita-producten VOS/GWBB’s?
  De PolVita-producten bevatten geen schadelijke GWBB’s (Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling) zoals vastgelegd in de Europese, Belgische en Franse wetgeving. De hoeveelheid VOS (Vluchtige Organische Stoffen) wordt sterk beperkt door de normen opgelegd door het Ecologo label.
 • Wat gebeurt er als het product in de mond terechtkomt?
  De bacteriën die worden gebruikt in het PolVita-gamma zijn onschadelijk voor de mens en gecertificeerd door de EFSA (European Food Safety Authority). Wanneer zich echter een ongeluk voordoet, moet u altijd, net zoals bij andere detergenten, de veiligheidsgegevens van het product raadplegen (beschikbaar op onze website www.pollet.eu of via de QR-codes op de etiketten van onze producten).
 • Waarom zijn de probiotische producten niet van levensmiddelenkwaliteit?
  Alle producten op basis van bacteriën, en dus ook de PolVita-producten, zijn ongeschikt voor gebruik op plaatsen waar voedsel wordt bereid (keuken). Er bestaan daarentegen geen tegenaanwijzingen voor het reinigen van oppervlakken in ruimtes waar voedsel wordt geconsumeerd (kantine, refter, eetzaal) aangezien er geen rechtstreeks contact tussen de oppervlakken en het geconsumeerde voedsel plaatsvindt.

Methode

 • Wat is de gebruiksfrequentie van de PolVita-producten?
  De PolVita-producten worden op dezelfde manier gebruikt als traditionele detergenten. Klassieke reinigingsproducten worden gewoon vervangen door de beschermende probiotische reinigingsmiddelen.
 • Kan ik de frequentie van de reinigsingsbeurt verminderen dankzij de continue reiniging van PolVita-probiotica?
  Neen. PolVita probiotica zijn niet in staat om grote hoeveelheden vuil te verteren. Daarom bevatten onze probiotische reinigers milieuvriendelijke oppervlakte-actieve stoffen, die het meeste vuil losmaken. Er is nog steeds menselijke actie nodig om het grootste deel van het vuil te verwijderen. De continue reiniging vindt plaats op microscopisch niveau en is bijzonder effectief op aangekoekt vuil, bijvoorbeeld in tegelvoegen. PolVita- probiotica zorgen daarentegen voor een grondigere reiniging.
 • Wat verandert er met PolVita aan mijn schoonmaakprotocol?
  Er verandert niets. De reinigingsmethoden en de reinigingsfrequenties blijven ongewijzigd, evenals de desinfecteringscycli en de opknapbeurten.
 • Kunnen de PolVita-producten gebruikt worden in combinatie met stoomdesinfectie?
  Ja, de beschermende probiotische producten van PolVita kunnen worden gebruikt na een stoomdesinfectie.

Ecologie

 • Wat is de milieu-impact van de PolVita-producten?
  De milieu-impact van de PolVita-producten is uiterst beperkt. De productie van deze middelen is namelijk 100 % koolstofneutraal. De PolVita-producten zijn niet alleen erg ecologisch en milieuvriendelijk, maar ook uiterst doeltreffend. Het eco-certificaat van Ecologo is behaald.
 • Waarom hebben de PolVita-producten geen Ecocert-certificaat?
  We kozen voor Ecologo omdat dit label een pionier is op het vlak van probiotische producten, en vooral omdat Ecologo zeer strikt is wat betreft de doeltreffendheid van reinigingsproducten. Eerst moet het product zijn reinigingsdoeltreffendheid aantonen, en pas daarna zal Ecologo de ecologische kwaliteit van het product testen.
 • Waarom zijn de PolVita-producten niet door het Europese Ecolabel gecertificeerd?
  Het Europese Ecolabel verbiedt de verstuiving van producten die micro-organismen (bacteriën) bevatten, maar een verstuiver maakt het makkelijker om oppervlakken en sanitair te reinigen. Er bestaat dan ook geen twijfel over dat de PolVita-producten zowel zeer doeltreffend als milieuvriendelijk zijn, wat door het Ecologo-label wordt aangetoond.

Opslag en stabiliteit

 • Zijn de PolVita-producten stabiel?
  De producten van het PolVita-gamma zijn stabiel. Dat wil zeggen dat er zich in de flessen geen faseverschuiving noch vlokvorming zal voordoen als gevolg van de aanwezigheid en de activiteit van bacteriën. Toch kan er door de hoge concentratie aan bacteriën een kleine hoeveelheid bezinksel zichtbaar zijn. Pollet geeft blijk van zijn meesterschap in de biotechnologie doordat het de bacteriën in het geconcentreerde product in slaapmodus kan houden en ze pas actief laat worden op de juiste plaats en op het juiste ogenblik na verdunning.
 • Waarom zijn er zo weinig probiotische reinigingsmiddelen met een hoge pH-waarde op de markt?
  De meeste bacteriën kunnen zich niet goed ontwikkelen in een zure omgeving. Pollet heeft echter, dankzij zijn jarenlange ervaring in de biotechnologie, een formule ontwikkeld voor stabiele detergenten met bacteriën die wel in een zure omgeving kunnen gedijen.
 • Wat is de levensduur van het pure product en van de verdunde oplossing?
  Het product blijft bruikbaar 12 tot 24 maanden na de productiedatum in normale opslagomstandigheden (droog, uit het licht en op kamertemperatuur tussen 15°C en 25°C). De verdunde oplossing blijft bruikbaar tot 2 weken na de verdunning bij bewaring op kamertemperatuur.

Als u nog andere vragen heeft, neem dan contact met ons op.
Wij zullen u graag helpen.